Πολιτική απορρήτου

Τέχνη. 1 Γενικές διατάξεις

 

Σε sunsetluxury.com Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την ιδιότητά μας ως Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

Αυτή η Πολιτική εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ("προσωπικά στοιχεία" και "προσωπικά δεδομένα" χρησιμοποιούνται ως πανομοιότυποι όροι σε αυτήν την Πολιτική) για άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, πώς τα χρησιμοποιούμε, τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να το αποκαλύψουμε σε άλλους και πώς το διατηρούμε.

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική σε ορισμένες στιγμές, επομένως βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την πολιτική.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail: gertgroup@gmail.com

 

Τέχνη. 2 Σχετικά με εμάς

Είμαστε sunsetluxury.com, и предоставяме услуги, продукти или обща информация относно предмета ни на дейност.

Διεύθυνση διαχείρισης μας. Όταν χρησιμοποιούμε «εμείς» και «εμείς» και ρήματα σε αυτή τη μορφή στο παρακάτω κείμενο, εννοούμε sunsetluxury.com

 

Τέχνη. 3 Πώς συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς

Λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας sunsetluxury.com, για παράδειγμα όταν στέλνετε ένα αίτημα για μια προσφορά/πληροφορία ή στη διαδικασία υποβολής αιτήματος, παραγγελίας και χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο.

 

Τέχνη. 4 Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά δεδομένα για εσάς, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ("ευαίσθητα δεδομένα"). Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί λογαριασμών και άλλους νόμους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ποιες σελίδες επισκέπτονται και πότε.

 

Τέχνη. 5 Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας

Πρέπει να γνωρίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου, στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ μας σε σχέση με την παροχή τους, καθώς και πληροφορίες που έχετε ζητήσει ή συμφωνήσει ρητά. Δεν θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που δεν χρειαζόμαστε για τους παραπάνω σκοπούς.

 

Τέχνη. 6 Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για:

 • Παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των παραγγελιών σας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.
 • Παρέχουμε νέες πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
 • Απαντάμε σε ερωτήματα και σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τα ερωτήματά σας.
 • Απαντάμε σε ερωτήματα και σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τα ερωτήματά σας.
 • Αναζητούμε τις απόψεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα/εκπαιδεύσεις που παρέχουμε.
 • Πραγματοποιούμε στατιστικές αναλύσεις και άλλες αναλύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Διασφαλίζουμε τη διατήρηση των συμφερόντων σας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας.
 • Σας ενημερώνουμε για αλλαγές στους γενικούς όρους, την πολιτική απορρήτου ή τις υπηρεσίες μας.

 

Τέχνη. 7 Πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τη σχετική δραστηριότητα για την οποία παρέχονται, ή όπως προβλέπεται σε μια μεταξύ μας σύμβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που προβλέπονται στον περί λογαριασμών, φορολογική νομοθεσία και άλλους ισχύοντες νόμους. κανονιστικές πράξεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Οι πληροφορίες που παρέχετε για σκοπούς μάρκετινγκ διατηρούνται μέχρι να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες από εμάς.

Μόλις επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τους καταστρέφουμε.

 

Τέχνη. 8 Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Δεν θα πουλήσουμε, νοικιάσουμε ή μοιραστούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους - παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους και άλλους σχετικούς οργανισμούς μόνο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για εσάς για λογαριασμό μας.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, αποκαλύπτουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας και έχουμε σύμβαση με αυτό το τρίτο μέρος που απαιτεί να διατηρεί τα στοιχεία σας και να μην τα χρησιμοποιεί ως δικά του. άμεσους στόχους μάρκετινγκ.

Δεν θα παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για τους σκοπούς του μάρκετινγκ, εκτός εάν το έχετε ζητήσει ή είναι απαραίτητο με νόμο, δικαστική απόφαση ή για την αποτροπή απάτης ή άλλου εγκλήματος.

Συνεργαζόμαστε με διάφορους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να σας παρέχουμε ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Όταν πραγματοποιείτε έρευνα ή αγοράζετε μία από αυτές τις υπηρεσίες, ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών τρίτου μέρους θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να σας παρέχει πληροφορίες και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας σύμβασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων των πληροφοριών σας, επομένως σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου τους. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών θα μοιραστούν τις πληροφορίες σας μαζί μας και θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παροχή των δεδομένων σας σε κρατικές αρχές μπορεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και σε όγκο που δεν υπερβαίνει τους σκοπούς για τους οποίους ζητούνται.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασκεί νομικό έλεγχο στη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και παρέχουμε πλήρη πρόσβαση στα μητρώα προσωπικών δεδομένων μας υπό τις νομικές προϋποθέσεις.

 

Τέχνη. 9 Πού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε υφίστανται επεξεργασία στη Βουλγαρία, αλλά για σκοπούς φιλοξενίας και συντήρησης αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη Βουλγαρία. Τρίτα μέρη δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.

 

Άρθρο 10 Σε ποιες περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Έχετε την επιλογή να λάβετε πληροφορίες από εμάς ή όχι.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ελεύθερα όταν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε, των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ μας, για να παρέχουμε νέες πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες που ζητήσατε ως απάντηση στο ερώτημά σας, με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας ή βάσει νομικής απαίτησης. Έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο μέσω email από τον ιστότοπο στον οποίο έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο με τη διεύθυνση email σας.

Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω e-mail, τηλεφώνου, μηνύματος κειμένου ή αλληλογραφίας, εκτός εάν μας έχετε δώσει εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεσή σας ή η επικοινωνία σχετίζεται άμεσα με εσάς και πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679),

 

Άρθρο 11 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να μας ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία παροχής και χρήσης των υπηρεσιών, όπως: επιβεβαίωση του εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιες κατηγορίες είναι, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τους παραλήπτες στους οποίους αποκαλύπτονται τα δεδομένα και μήνυμα με αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και την πηγή τους·
 • διόρθωση των πληροφοριών που έχετε ζητήσει από εμάς όταν έχουν καταστεί λανθασμένες ή ξεπερασμένες, π.χ. στη διεύθυνση email σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία·
 • διαγραφή ή αποκλεισμός των προσωπικών σας δεδομένων όταν η επεξεργασία τους δεν πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)·
 • σας ειδοποιεί για αυτήν τη διόρθωση, διαγραφή ή αποκλεισμό τρίτων στα οποία έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή συνεπάγεται υπερβολική προσπάθεια.

Η ενέργεια στην οποία θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε προσωπικά δεδομένα εκτελείται μόνο σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Είναι δωρεάν.

Για να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, πρέπει να μας στείλετε ένα γραπτό αίτημα που να περιέχει:

1. Όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία για την αναγνώριση του αντίστοιχου φυσικού προσώπου.

2. περιγραφή της αίτησης.

3. προτιμώμενη μορφή για την παροχή των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο. 28, παράγρ. 1;

4. υπογραφή, ημερομηνία υποβολής της αίτησης και διεύθυνση αλληλογραφίας.

5. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όταν υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αίτηση μπορεί να υπογραφεί και με ηλεκτρονική υπογραφή.

Η αίτηση αποστέλλεται στο email: gertgroup@gmail.com

Θα εκπληρώσουμε το αίτημά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή αποκλεισμό εντός 14 ημερών, με την επιφύλαξη νομικών απαιτήσεων και εξαιρέσεων από την άποψη αυτή.

Θα ενημερωθείτε για την απόφαση εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας ή την άρνηση να το κάνετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Η ειδοποίηση γι' αυτό θα σας σταλεί ταχυδρομικά με απόδειξη επιστροφής ή μπορεί να ληφθεί αυτοπροσώπως με υπογραφή.

 

Άρθρο 12 Πώς μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ή καταγγελία κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα:

 • εναντιωθείτε σε εμάς κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχει νομική βάση για αυτήν· όταν η ένσταση είναι δικαιολογημένη, τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου δεν μπορούν πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία·
 • αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ·
 • να ενημερωθείτε πριν γνωστοποιηθούν πρώτα τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή χρησιμοποιηθούν για λογαριασμό σας για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αντιταχθείτε σε μια τέτοια αποκάλυψη ή χρήση.

Εάν θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση gertgroup@gmail.com . Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας ή δεν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ "№ 2

τηλ.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, φαξ: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

 

Άρθρο 13 Διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση

Όταν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους γίνεται με ασφαλή τρόπο. Ο ιστότοπος sunsetluxury.com χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας. Το HTTPS ελέγχει την ταυτότητα του ιστότοπου και του αντίστοιχου διακομιστή ιστού στον οποίο έχει ανέβει. Κρυπτογραφεί επίσης τη σύνδεση πελάτη-διακομιστή και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρέχοντας προστασία από την υποκλοπή, τη πλαστογράφηση ή την παραποίηση του περιεχομένου των μηνυμάτων. Στην πράξη, αυτό παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι ο χρήστης συνδέεται με τον σωστό ιστότοπο (όχι πλαστό αντίγραφο), καθώς και διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ του χρήστη και του ιστότοπου δεν μπορεί να διαβαστεί ή να παραβιαστεί από τρίτους. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το HTTPS ( https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS ).

Οι μη ευαίσθητες πληροφορίες (η διεύθυνση email σας κ.λπ.) μεταδίδονται συνήθως μέσω του Διαδικτύου και δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί 100% ασφάλεια. Από αυτή την άποψη, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας στέλνετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.

 

Άρθρο 14 Προφίλ

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

 

Τέχνη. 15 Χρήση cookies

Like many other websites, ours uses cookies. Cookies are small, separate packets of information sent by an organization to your computer to recognize you when you visit. They collect statistics about your browser activity. This allows us to track patterns of user traffic, as well as to develop statistical analyzes of the use of services, such as the time spent on the website and the pages most frequently visited. Cookies do not identify you as an individual, and aggregate statistics do not include personal information. Cookies help us improve the website and provide a better personalized service.

Συμφωνώντας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, συμφωνείτε με τη χρήση cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookies του Google Analytics.

Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε cookies κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο ή μέσω email με μορφή HTML, μπορείτε να τα αρνηθείτε. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ώστε να σας προειδοποιεί πριν αποδεχτείτε ένα cookie ή να αρνείται τα cookies όταν σας ειδοποιεί για την παρουσία ενός cookie. Συνήθως, μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στο μενού «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις» του προγράμματος περιήγησής σας. Για να γνωρίζετε αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς και πιο λεπτομερείς πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Βοήθεια» από τα μενού του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Άρθρο 16 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που λειτουργούν από άλλους οργανισμούς. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας, επομένως σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ασφαλείας άλλων ιστότοπων, ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε συνδέσμους από τον ιστότοπό μας για πρόσβαση σε αυτούς.

Επιπλέον, εάν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω ιστότοπου τρίτου μέρους, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές των κατόχων και των διαχειριστών αυτού του ιστότοπου τρίτων και σας ενθαρρύνουμε να αναθεωρήσετε την Πολιτική Απορρήτου του.

 

Τέχνη. 17 Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών εκτός Ευρώπης

Ως μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ"). Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν παρόμοια νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με τη Βουλγαρία. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε σε αυτήν τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία. Εάν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός ΕΕ με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενώ βρίσκεστε εκτός ΕΕ, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΕ για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 

Άρθρο 18 Αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής

Εξετάζουμε τακτικά αυτήν την Πολιτική για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τη νόμιμη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2018 και είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).