SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Завършване на резервацията


Датата на вписване не е валидна.
Датата на освобождаване не е валидна.

* Гаранционен депозит:

При настаняване гостът внася гаранционен депозит в размер на 100/ сто/евро, който се възстановява след напускане. Гаранционния депозит служи за обезщетение за нанесени щети върху имуществото в наетото помещение. При напускане и установяване на щети, хотела удържа размера на щетите от гаранционния депозит. Ако щетите надвишават размер на депозита, гостът се задължава да ги възстанови до пълния им размер. В случай на отсъствие на щети, гаранционният депозит се възстановява в пълен размер!

to-topto-top